Studieopphold i utlandet (2022–2024)

Det er lagt til rette for studentutveksling i 2. semester for heltidsstudenter ved følgende samarbeidsinstitusjoner:

  • Queensland University of Technology, Australia

  • Linnéuniversitetet, Sverige

Emnet/emnene som studenten ønsker å følge under utenlandsoppholdet, skal godkjennes på forhånd for innpassing i studieprogrammet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juni 2022 03:10:58