Programmet tar ikke opp nye studenter

Masterstudium i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet (120 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Studiestart:
Høst 2013
Undervisningsspråk:
Se pkt. Organisering og læringsformer
Studiested:
Halden

Tidligere studenter finner studieplanen sin under.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning