Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2013–2016)

Studiet åpner for en rekke ulike yrkesmuligheter for avansert arbeid og lederansvar innenfor barnehage, skole, PPT, barnevern, sosiale- og kulturelle institusjoner og i offentlig forvaltning. Det åpner også for arbeid med personalutvikling innen bedrifts- og næringsliv.
Studiet danner også grunnlag for phd-studier.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2021 03:08:29