Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2013–2016)

Høgskolen vil stimulere og legge til rette for at studenter kan ta deler av studiet ved utenlandske høgskoler og universiteter. Det forutsettes forhåndsgodkjenning fra høgskolen mht hvilke emner som kan erstattes med emner ved andre utdanningsinstitusjoner. Studenten kan søke om å jobbe med deler av mastergradsoppgaven utenlands etter individuelle avtaler. Det kan også være aktuelt å gjøre feltarbeid utenlands. Merk at deltidsstudenter kun kan søke redusert støtte i Lånekassen ved utvekslingsopphold.

Det legges også til rette for at utvalgte emner i masterstudiet vil kunne gjennomføres som tilbud til studenter fra utenlandske høgskoler og universitet. Dersom engelskspråklige studenter søker enkeltemner i dette masterstudiet vil undervisningen/veiledningen foregå på engelsk.

I studiet kan det også inngå studietur som bidrar til å belyse aktuelle problemstillinger innen pedagogisk arbeid med mangfold og inkludering i en internasjonal sammenheng.

Masterstudiet har ellers gjennom sitt innhold et internasjonalt aspekt, og store deler av pensumlitteraturen er på engelsk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2021 03:10:46