Hvorfor velge dette programmet?

Kontakt med arbeidslivet

Undervisningen på masterstudiet i norsk i skolen tar utgangspunkt i aktuell teori og forskning kombinert med feltarbeid i skolen. Masterstudentene utfordres gjennom hele studiet til å reflektere over og vurdere hvordan teoretisk kunnskap kan ha praktisk relevans for arbeid i klasserommet.

Dette lærer du på masterstudiet i norsk i skolen

Studiet består av fordypning i ulike emner innenfor norskfaget som blant annet sakprosa, skjønnlitteratur, multimodalitet, lesing, skriving og muntlige ferdigheter. Samtidig har studiet en hovedprofil mot språklig mangfold i klasserommet, og dermed står fagområdene literacy (tekstkompetanse), talemålsvariasjon og flerspråklighet sentralt.

Til sammen gjennomføres fem emner, inklusive vitenskapsteori og forskningsmetodikk. I tillegg skrives en masteroppgave med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling. Masteroppgaven utgjør 45 studiepoeng.

Arbeidsformene i studiet er varierte, fra forelesninger og seminarer til individuelle oppgaver, selvstudium og feltarbeid.

Organisering

Studiet tilbys både som heltidsstudium og som deltidsstudium. Undervisning gis på samlinger. For studenter som tar masterstudiet på heltid vil undervisningen foregå på to samlinger i måneden. Hver samling foregår altså annenhver uke, og en samling går over to dager, med undervisning fra kl. 09.00 - 15.00.