Jobb og videre studier (2021–2023)

Masterstudiet Norsk i skolen er primært retta mot arbeid som norsklærar i grunnskolen (1.-10. trinn), men studiet er relevant for norskundervisning i heile grunnopplæringa (1.-13. trinn), og i andre yrke med behov for tilsvarande kompetanse.   

Oppnådd mastergrad vil også kunne kvalifisere for vidare studium til doktorgrad ved til dømes ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved OsloMet eller ph.d. i profesjonsrettete lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2021 03:12:51