Jobb og videre studier (2020–2022)

Masterstudiet Norsk i skolen er primært retta mot arbeid som norsklærar i grunnskolen (1.-10. trinn), men studiet er relevant for norskundervisning i heile grunnopplæringa (1.-13. trinn), og i andre yrke med behov for tilsvarande kompetanse.   

Kandidatar som både har godkjend lærarutdanning og godkjend mastergrad, kan få tittelen lektor.

Oppnådd mastergrad vil også kunne kvalifisere for vidare studium til doktorgrad ved til dømes ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved OsloMet eller ph.d. i profesjonsrettete lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 04:07:01