Studieopphold i utlandet (2020–2022)

Høgskolen i Østfold har utvekslingsavtalar med Göteborgs universitet, Sverige, og Pädagogische Hochschule Heidelberg, Tyskland.

For heiltidsstudentar er det lagt opp til mogleg utanlandsopphald i 2. semester, primært til eit nordiskspråkleg studieprogram. Det er også mogleg å gjere deler av masteroppgåva hos ein partnarinstitusjon. Kontakt studieleiar for meir informasjon.

Emnet/emna som studenten ønsker å følge under utanlandsopphald, skal godkjennast på førehand for innpassing i studieprogrammet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 03:52:11