Studieopphold i utlandet (2021–2023)

Høgskolen i Østfold har utvekslingsavtalar mellom anna med Göteborgs universitet, Sverige, og Pädagogische Hochschule Heidelberg, Tyskland.

For heiltidsstudentar er det lagt opp til mogleg utanlandsopphald i 2. semester, primært til eit nordiskspråkleg studieprogram. Det er også mogleg å gjere deler av masteroppgåva hos ein partnarinstitusjon. Kontakt studieleiar for meir informasjon.

Emnet/emna som studenten ønsker å følge under utanlandsopphald, skal godkjennast på førehand for innpassing i studieprogrammet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2021 03:22:53