MOOC: Digitale praksiser i barnehagen (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
15
Studiets varighet:
½ år
Studiestart:
Høst 2022
Åpner for søking:
1. mai
Semesteravgift:
NOK 800

Vil du lære mer om hvordan den digitale utviklingen preger livet i barnehagen? De ansattes digitale kompetanse virker inn på måten vi leker, lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss kunnskap.

I dette emnet vil du lære grunnleggende bruk av digitale enheter som passer for bruk i barnehagen, som f.eks. digitalt kamera eller digitale leker, og bruk av apper tilrettelagt for barn. Jobber du i en barnehage, kan du ta utgangspunkt i digitale enheter og apper som finnes der. Jobber du ikke i barnehage, får du et tilpasset opplegg.

Gjennom emnet får du også øvelse i å utvikle pedagogiske opplegg, som du kan ta i bruk i barnehagen med én gang.

Praktisk informasjon

Emnet er 100% nettbasert og fleksibelt. MOOC står for Massive Open Online Course, dvs. et nettstudium du kan gjennomføre hjemme når du har tid og i ditt eget tempo.

Emnet er på 15 studiepoeng og kan tas frittstående eller som en del av studiet Digital kompetanse i barnehagen (30 studiepoeng).

For å søke opptak til emnet bruker du søkeknappen til høyre. For å få opptak til emnet må du fylle opptakskravet. Når du har blitt tatt opp på studiet må du registrere deg i studentweb. Gjennom registrering i studentweb blir du meldt til undervisning og eksamen og du får tilgang til Canvas der innleveringsmappene ligger. Når eksamen er bestått får du uttelling i form av 15 studiepoeng.

Emnet kan også gjennomføres som kurs, uten opptak og studiepoeng. Lenke til en åpen og fri versjon av emnet kommer.

Emnebeskrivelse finnes her.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieveileder: Eileen Thøgersen Tveter

Epost: eileen.t.tveter@hiof.no

Telefon: 69 60 80 11

Studieprogramansvarlig

Fakultet for lærerutdanninger og språk