MOOC: Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiestart:
Vår 2023
Åpner for søking:
1. desember
Semesteravgift:
NOK 800

Vil du lære mer om hvordan du implementerer det digitale naturlig inn i barnehagens praksiser? I dette emnet fordyper du deg i profesjonsfaglig digital kompetanse for barnehagen.

Du lærer å utvikle planer for barnehagens aktivitet hvor det digitale har en naturlig plass. Først diskuteres hva profesjonsfaglig digital kompetanse er i barnehagen. Deretter jobbes det videre med profesjonsfaglig digital kompetanse knyttet til kunnskapsområdene: Barns utvikling, lek og læring, Natur, helse og bevegelse, Samfunn, religion, livssyn og etikk, Språk, tekst og matematikk, Kunst, kultur og kreativitet, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid.

Praktisk informasjon 

Emnet er 100% nettbasert og fleksibelt. MOOC står for Massive Open Online Course, dvs. et nettstudium du kan gjennomføre hjemme når du har tid og i ditt eget tempo.

Emnet er på 15 studiepoeng og kan tas frittstående eller som en del av studiet Digital kompetanse i barnehagen (30 studiepoeng).

For å søke opptak til emnet bruker du søkeknappen til høyre. For å få opptak til emnet må du fylle opptakskravet. Når du har blitt tatt opp på studiet må du registrere deg i studentweb. Gjennom registrering i studentweb blir du meldt til undervisning og eksamen og du får tilgang til Canvas der innleveringsmappene ligger. Når eksamen er bestått får du uttelling i form av 15 studiepoeng.

Emnet kan også gjennomføres som kurs, uten opptak og studiepoeng. Lenke til en åpen og fri versjon av emnet kommer.

Emnebeskrivelse finnes her.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieveileder: Eileen Thøgersen Tveter

Epost: eileen.t.tveter@hiof.no

Telefon: 69 60 80 11