Opptak

Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 
Velg kategori Nettbaserte studier (MOOC) fra listen.

Studiekode: 224.4202

Når skal du søke

Søknadsperiode: 1. mai - 15. september

Det foretas løpende opptak frem til studiet er fylt opp.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Hvordan søker du