MOOC: Profesjonsfaglig digital kompetanse (15 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiestart:
Vår 2023
Åpner for søking:
1. desember
Semesteravgift:
NOK 800

Profesjonsfaglig digital kompetanse (15 studiepoeng) er et emne for deg som vil utvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse (pfdk). Det å være digitalt kompetent lærer handler ikke «bare» om digital pedagogikk, men henger også nøye sammen med fagene du underviser i. I dette emnet legger vi opp til at du både utvikler generell kompetanse og får muligheter til faglig fordypning. 

Gjennom studiet vil du lære å bruke digitale lærings- og undervisningsstrategier satt inn i en didaktisk kontekst, og se hvordan du som lærer kan utnytte og integrere teknologi og digitalisering i læringsprosesser. Det vil bli lagt særlig fokus på det norske rammeverket for lærerens profesjonsfaglige kompetanse og LK20 (Læreplanverket).

Praktisk informasjon

Emnet er på 15 studiepoeng, og kan tas frittstående eller som en del av studiet Teknologistøttet læring.

Emnet er 100% nettbasert og fleksibelt, slik at du kan studere når det passer deg og i ditt eget tempo.

For å søke opptak til emnet bruker du søkeknappen til høyre. For å få opptak til emnet må du fylle opptakskravet.

Emnet kan også gjennomføres som kurs, uten studiepoeng. Lenke til en åpen og fri versjon av emnet kommer.

Emnebeskrivelsen finnes her.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieveileder: Anne-Marit Brække 

Telefon: +47 69 60 81 48

E-post: studier@hiof.no