Om studiet

Å arbeide psykososialt betyr å kunne identifisere kunnskap som mer enn teori, og vurdere hvordan kunnskap utfolder seg og utvikles sammen med andre i situasjoner og kontekster preget av makt og avmakt.

Innhold i studiet

Masterstudium i psykososialt arbeid er primært rettet mot ansatte i helse- og sosialsektoren.

Dette studiet vektlegger yrkesutøvelse, samhandling, fagutvikling og samfunnsansvar.

Studiet trekker veksler på mange nære samarbeidsrelasjoner til fagfelt som psykisk helse, eldreomsorg, rusproblematikk og kriminalomsorg.

Som student kan du fordype seg innenfor ulike fagfelt og bli trukket med i de ansattes forsknings- og publikasjonsvirksomhet på disse områdene.

Gjennom dette masterstudiet får du trening i å formulere og formidle vitenskapelig arbeid slik at det kan mottas og anvendes i ulike sammenhenger.

Studiet er bygget opp med muligheter for å velge en fordypning innenfor et område.

Se oversikt over eksempler på masteroppgaver som er produsert ved masterprogrammet i psykososialt arbeid.

Se informasjon om muligheten for å søke om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

Studiemiljø

Studieprogrammet er samlingsbasert og det er lagt opp til fire samlinger per semester. Hver samling går over tre dager

I tillegg til undervisningen på studiestedet skal studentene i løpet av studiet gjennomføre tre praksisperioder på tilsammen 8 uker (2+4+2) med fokus på å knytte erfaringer fra praksis til teori. Praksisstedet må forhåndsgodkjennes av høgskolen.

Publisert 14. okt. 2021 10:52 - Sist endret 14. okt. 2021 10:52