Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) (2018–2022)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
4 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad. Samlingsbasert.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Ønsker du å ta en lederutdanning i helse- og velferdsfag på deltid?

Har du en bachelorgrad innen helse- og velferdsfag, annen bachelorutdanning eller lærerutdanning - samt relevant arbeidserfaring?
Samfunnet trenger ledere som kan utvikle fremtidens helse- og velferdstjenester. Ønsker du å ta del i dette viktige arbeidet er Masterstudiet i Samordning av helse og velferdstjenester et unikt tilbud.

Dette studieprogrammet er ett av svært få studier i Norge som gir deg kompetanse i å utforme og tilrettelegge for helhetlige tjenester på tvers av sektorer, faglige enheter og nivåer. Du får kompetanse til å kunne være en nytenkende og innovativ medspiller i arbeidet med å utforme helhetlige tjenester og måten prosessene ledes på i organisasjonene. Dette inkluderer også skole- og kultursektoren, som er viktige aktører på dette feltet.

Temaer du vil studere er organisasjonsteori, ledelse, samordning av tjenester, tverrfaglig samarbeid og lokalt folkehelsearbeid. I forbindelse med masteroppgaven får du også en innføring i vitenskapsteori og metode.

Studieprogrammet er samlingsbasert og det er lagt opp til fire samlinger per semester. Hver samling går over tre dager.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for helse og velferd,
Studieleder Nita Ørmen. Programansvarlig Kjersti Lien Holte.