Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2012–2015)

Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk skal kvalifisere for ulike typer avansert spesialpedagogisk arbeid og for opptak til phh-studiet i spesialpedagogikk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. aug. 2019 22:39:49