Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2012–2015)

Høgskolen i Østfold og Universitetet i Stavanger har begge en internasjonal innretning. Undervisning og pensum er relatert til både lokal, regional, nasjonal og internasjonal erfaring og forskning. Det kan være vanskelig for deltidsstudenter å få tilpasset studieopphold som ledd i studiet. Det er derfor ikke etablert faste ordninger knyttet til studieopphold utenlands. Dersom den enkelte student ønsker studieopphold i utlandet, kan dette drøftes med studiets ledere og avdelingens internasjonale koordinator.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 07:34:33