Hva lærer du? (Høst 2020)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har gode kunnskaper om og forståelse av komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk og politisk teori.

Ferdigheter
Kandidaten er i stand til å redegjøre for og anvende ulike teoretiske perspektiver og forklaringsmåter på aktuelle problemstillinger.

Generell kompetanse
Kandidaten har opparbeidet seg innsikt i og forståelse for politikk på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2021 03:11:08