Jobb og videre studier (Høst 2020)

Studiet kan inngå i høgskolens Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur og kan også være del av en lærerutdanning.

Studiet kan også kombineres med andre studier ved høyskoler og universitet, og inngår da som del av en bachelorgrad. Se gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold for mer informasjon.

Oppnådd bachelorgrad med 90 studiepoeng statsvitenskap gir studentene anledning til å fortsette med mastergradsstudier i samfunnsvitenskap ved andre høyskoler og universiteter.

Statsvitenskap er et svært anvendelig fag i yrkeslivet og kvalifiserer bl.a. for arbeid i offentlig forvaltning.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 03:08:25