Programmet tar ikke opp nye studenter

Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, heltid (120 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Høst 2012
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

Avdeling for helse og velferd