Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2012–2014)

Internasjonale aspekter og sammenligning vil inngå i de fleste emner i masterstudiet, enten via ren tematikk som interkulturelle utfordringer i helse- og sosialsektoren, sammenligning med helse- og sosialsektoren i andre land (fortrinnsvis Norden), eller gjennom bruk av gjesteforelesere, veiledere fra andre nordiske land (IKT-basert) dersom problemstillingene er av internasjonal karakter og via presentasjon av forskningsmateriale.

Pensumlitteraturen ved masterstudiet er av internasjonal karakter, både engelskspråklig og skandinavisk.

Det kan være faglig relevant å foreta datainnsamling i utlandet i forbindelse med masteroppgaven for de som ønsker det, og høgskolen vil kunne bidra med tilrettelegging for dette. Ta kontakt med studieleder for mer informasjon om muligheter og faglige krav.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. nov. 2019 01:44:27