Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2020)

Masterstudiet Tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren passer for mennesker som jobber, eller skal jobbe, i helse- og sosialsektoren. Dette inkluderer også skole- og kultursektoren som i noen tilfelle er viktige medspillere i utarbeidelse av et helhetlig tjenestetilbud, særlig i forhold til forebyggende og helsefremmende arbeid. Mastergraden retter seg mot mennesker som har en bachelorgrad eller tilsvarende, og i tillegg har relevant praksis/yrkesbakgrunn, men som også ønsker videre utdanning med fokus på samordning og samarbeid innenfor de ulike felt i helse- og sosialsektoren.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2021 03:11:14