Naturfag 1 (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2021
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden
Semesteravgift:
NOK 600

Universet føles så stort, og mennesket så lite, når vi en beksvart natt løfter blikket mot stjernehimmelens lysende lanterner av galakser og planeter. Hvordan henger alt sammen? Hva får blodet til å flyte gjennom årene våre, og hvordan opprettholdes mangfoldet i plante- og dyrelivet her på vår egen lille, blå planet?

Hvis disse spørsmålene fascinerer deg, skal du vite at skolen trenger engasjerte og kunnskapsrike lærere innen realfag, som kan inspirere og undervise den oppvoksende generasjon. Med kunnskap om kroppen, kjemiske sammensetninger og fysikkens lover i våre naturomgivelser, vil vi ha et bedre grunnlag for å ta beslutninger til det beste for vår egen helse og for vårt felles globale miljø.

Deltidsstudiet Naturfag 1 utgjør første del av årsstudiet i naturfag, og vil gi deg innføring i emner som kropp og helse, kost og ernæring, økologi, uteskole og mangfoldet i naturen. Studiet vil gi deg kunnskap om naturvitenskapelig tenkemåte og ulike metoder for undervisning og læring, både ute og inne.

Undervisning

Undervisningen foregår på dagtid, to dager i uka.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
Studieleder Jarl Hagen