Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2016–2017)

Naturfag 2 er en videreutdanning som sammen med Naturfag 1 utgjør 60 studiepoeng og gir kompetanse til å undervise i naturfag i grunnskolen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:31:38