Hvorfor velge dette programmet?

I samlingene vil erfaringene du og dine medstudenter har fra arbeidslivet være en viktig ressurs.

Studiet

I samlingene vil erfaringene du og dine medstudenter har fra arbeidslivet være en viktig ressurs. Teorier og metoder presenteres slik at du kan anvende dem til å løse utfordringer du møter i din egen arbeidshverdag, og med det store mangfoldet av bransjer og yrker som er representert, har dere mye å tilføre hverandre. 

Studiet har en tverrfaglig oppbygging. På den ene siden anvendes teorier og metoder fra ulike vitenskapelige fagområder. På den andre siden kan også teoriene og metodene som er rettet inn mot bestemte områder anvendes i ulike sektorer, bransjer og virksomhetstyper. 

Masterstudiet nyter stor respekt i næringslivet og den offentlige forvaltningen, for sin oppbygging og sine attraktive kandidater.

 

Undervisning

Studiet gjennomføres på deltid over 4 år. Undervisningen foregår i samlinger fra onsdag til fredag, én gang i måneden, og er på den måten godt tilrettelagt for å kunne kombinere jobb og studium.  Samlingene gjennomføres normalt i tidsrommet 09.00 til 16.00. Erfaringsutvekslingen i samlingene er vesentlig i studiet og samlingene er derfor obligatoriske.

Studiet er offentlig finansiert, og du betaler kun en årlig semesteravgift på kr 1200,-.