Opptak

Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum tre års arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Arbeidserfaringen må ha relevans i forhold til avlagt utdanning, eller fagfeltet organisasjon og ledelse for å dekke opptakskravet.