Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2012–2013)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har kunnskap om

  • ulike veiledningstradisjoner og kommunikasjons- og samspillprosesser
  • forskning og utviklingsarbeid innenfor veiledningsfeltet
  • profesjonell utvikling og utfordringer knyttet til overgang fra utdanning til yrket
  • veiledning som virkemiddel i læringsprosesser, individuelt og kollektivt.

Ferdigheter:
Studenten

  • kan planlegge, gjennomføre og utøve veiledning i ulike kontekster
  • har ferdigheter i kritisk verdibasert analyse av veiledningsprosesser
  • kan støtte og utfordre nyutdannede lærerne og studenter på de områder de ber om veiledning

Generell kompetanse:
Studenten

  • har kompetanse i å forstå og imøtekomme nyutdannedes og studenters behov for læring og støtte
  • har kompetanse om veiledning som bidrag til endring og utvikling av barnehagen og skolens virksomhet
  • kan vurdere og bruke relevant forskning som grunnlag for veiledning
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:09:31