Programmet er nedlagt

Jobb og videre studier (2015–2018)

Praktisk-pedagogisk utdanning kvalifiserer deg til å være lærer på 5.-10. trinn i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring.

Studiet kan være påbygging til bachelorgrad, mastergrad eller lignende, men kan også inngå i et fireårig eller femårig utdanningsløp til adjunkt- eller lektorkompetanse.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 03:21:53