Programmet er nedlagt

Transport

Fredrikstad

Vi anbefaler studenter å bruke kollektivtransport, samkjøre, sykle eller gå til studiestedet. 

Retningslinjer for parkering

Om du finner det nødvendig å kjøre bil må du forhold deg til følgende retningslinjer: 

Alle HiØ studenter ved studiested Fredrikstad kan få utstedt P-kort i resepsjonen, forutsatt at semesteravgift er betalt. Kortet er gyldig på Bjølstadjordet, dvs. den store grusplassen merket HiØ overfor Kråkeby barnehage . Det er kun ett kort til hver student, og tapt kort erstattes ikke. Kortet gjelder for ett studieår om gangen.

KORTET MÅ LIGGE SYNLIG I VINDUET!
MERK! Parkeringsreguleringene gjelder 24 timer alle dager.

Ved manglende parkeringsbevis eller feil parkering til ulempe for andre parkerende er parkeringsavgiften kr 600,- eller fjerning av kjøretøyet.
Grunnet misbruk av parkeringsreguleringene fra andre ikke tilknyttet Høgskolen eller Fagskolen, er det innført regelmessig kontroll av parkeringsselskapet Q-security på alle Høgskolen i Østfold sine parkeringsplasser.

Har du fått bot, men har gyldig parkeringskort? 

Studenter med tilknytning til Høgskolen i Østfold som urettmessig har mottatt parkeringsavgift på grunn av manglende parkeringsbevis har mulighet til å påklage ileggelsen. Dette gjøres gjennom et annulleringsskjema som fås ved henvendelse i resepsjonen i Fredrikstad.
MERK: Det vil kun bli gjennomført en annullering per student og det er 5 dagers frist for innlevering av klageskjemaet.

For alle andre klagesaker må du ta kontakte parkeringsselskapet direkte. Parkeringsselskapet Q-security kan svare på hvorfor parkeringsavgift er ilagt, og evt. annullere boten.

Andre parkeringsmuligheter: Studenter ved Høgskolen i Østfold har mulighet til å ha en fast parkeringsplass i Stadion parkeringshus på Værste til redusert pris. Dersom du ønsker dette må du ta direkte kontakt med Parkeringsforvaltningen i Fredrikstad kommune.

For funksjonshemmede

Det er merkede plasser for funksjonshemmede ved hovedinngangen, bygg A. I tillegg er det noen plasser foran N-bygget. Offentlig, blått HC-bevis gjelder for disse plassene. Det er også to HC-P plasser ved M-bygg/Fagskole. Alle plassene er merket.
KORTET MÅ LIGGE SYNLIG I VINDUET.

Dersom man har en midlertidig bevegelseshemming som ikke kvalifiserer for blått, offentlig HC-kort kan det utstedes midlertidig, tidsavgrenset HC-kort i resepsjonen mot fremleggelse av legeerklæring som grunngir behovet og angir aktuell periode.

EL-bil parkering

El-bil parkering finner du mellom M-bygget og Fagskolen. Det er i dag 10 El-bil plasser der. Det er også to HC-P plasser ved M-bygg/Fagskole. Alle plassene er merket.

Kart over parkeringsmulighetene finner du her:

Skal du til studiested Halden, og lurer på parkeringsmulighetene der? Se mer om parkering i Halden på denne siden. 

Halden

Vi anbefaler studenter å bruke kollektivtransport, samkjøre, sykle eller gå til studiestedet. 

  • Du kan også laste ned reiseappen ØstfoldReise til Android og ØstfoldReise til iPhone
  • Om du ankommer Halden stasjon kan du ta GRATIS maxitaxi til studiested Halden. Maxitaxien er merket "HiØ Kunnskapsparken - Halden stasjon", og korresponderer med togene som ankommer Halden kl. 07.45, og 08.45. 
  • Når dagen er over kan du ta maxitaxien tilbake til togstasjonen igjen - fremdeles gratis! Maxitaxien går som følger: Kl. 14.50 (for togavgang kl. 15.10), kl. 15.50 (for togavgang kl. 16.05) og kl. 16.50 (for togavgang kl. 17.03) 

Om du finner det nødvendig å kjøre bil, så finner du parkeringsmulighetene rundt høgskolen på dette kartet. Parkering er gratis om det ikke er merket som betalingsplass: 

Skal du til studiested Fredrikstad, og lurer på parkeringsmulighetene der? Da finner du mer informasjon på denne siden. 

Publisert 15. juni 2018 16:03