Programmet tar ikke opp nye studenter

Praktisk-pedagogisk utdanning - Menighetsfakultetet

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2014
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo.

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig

Avdeling for lærerutdanning