Hvorfor velge dette programmet?

I PPU deltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring – egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet. Som en integrert del av studiet vil du få 12 ukers praksis (60 dager) gjennom utplassering på en skole som høgskolen har avtale med.

Didaktikk
For kullet 2021-2023 kan du ta PPU deltid med bakgrunn i følgende fag (endringer kan forekomme fram til studieporteføljen er vedtatt for neste år) :

 • engelsk
 • fremmedspråk (fransk, spansk og tysk)
 • kroppsøving/idrett
 • kunst og håndverk/formgiving
 • matematikk
 • musikk
 • naturfag
 • norsk
 • religion, livssyn og etikk
 • samfunnsvitenskap
 • drama/teater
 • økonomi

Se oversikt over fagkrav til de forskjellige didaktikkemnene.
Det forutsettes tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av et didaktisk emne.
Praktisk Pedagogisk Utdanning finnes også som heltidsstudium, og det er også en egen deltidsmulighet for deg med yrkesfaglig bakgrunn.

Undervisning og praksis
PPU deltid går over to år med samlingsbasert undervisning. Det legges opp til tre samlinger hvert semester med undervisning på dagtid. Samlingene vil variere i antall dager (3-5) Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og kollokvier, case-studier og selvstudier. Det er obligatorisk oppmøte til både undervisning og praksis.

Praksis foregår med en periode på 6 uker i 1.semester  og periode på 6 uker i 4. semester. Er du ansatt i en undervisningsstilling mens du tar PPU deltid, kan du søke om å få gjennomføre en av praksisperiodene på den skolen du er ansatt ved, dersom dette tilfredsstiller høgskolens krav om praksis. Den resterende praksisen tas på en annen (fremmed og ukjent ) skole man ikke har noen tilknytning til. Mer informasjon om dette kommer etter studiestart. 

Praksisperiodene tilsvarer en lærers normale arbeidshverdag i full stilling, det betyr at studenter som har arbeid ved siden av studiet må påregne å være borte fra sin jobb for å gjennomføre praksis.

Er du ingeniør og vurderer å søke opptak på PPU-Y? Vær oppmerksom på Lånekassens ordning for ettergivelse av gjeld for ingeniører som tar PPU.

Arbeidsgivere kan søke om stipend for sine ansatte 

Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Vil du vite mer om kompetansekrav til lærere - se på utdaninngsdirektorates sine nettsider: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/larerkompetanse/