Opptak

Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 
Velg kategori Påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og PPU fra listen.

Studiekode: 224.1922

Når skal du søke

Søkerportalen åpner 1. februar

Søknadsfrist: 1.mars 

Opptakskrav

1) Master eller tilsvarende gradsutdanning på minimum 300 studiepoeng, og inkludert eller i tillegg kompetanse i ett allmennfag som er relevant for undervisning i skolen på minimum 60 studiepoeng.

eller

2) Bachelor i utøvende eller skapende kunstfag, eller tilsvarende gradsutdanning på minimum 180 studiepoeng.

eller

3) Bachelor eller tilsvarende gradsutdanning på minimum 180 studiepoeng med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag, hvorav ett av fagene må ha et omfang på minimum 120 studiepoeng. Øvrige fag må ha et omfang på minimum 30 studiepoeng. Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra kvalifiserende utdanning.

Det kan gis opptak til praktisk–pedagogisk utdanning for søker som har en bachelorgrad i praktiske og estetiske fag etter punkt 3, fram til og med våren 2025.

Fagkrav

Her finner du fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU.

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene.

Hvordan søker du

 • Komme i gang
  • Det første trinnet for å søke til Høgskolen i Østfold er å logge inn på SøknadsWeb og registrere søknaden. Når du kommer til påloggingssiden, velger du din foretrukne påloggingsmetode. Vi anbefaler at du velger ID-porten.

    

 • Min profil
  • Det første bildet du kommer til i Søknadsweb etter innlogging er, «Min profil», der skal du fylle ut opplysninger om adresse, telefon, e-post og lignende. NB! Sørg for at alle dine personopplysninger er korrekte. Endringer i personopplysninger, må registreres i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Når all nødvending informasjon er fylt inn riktig, klikker du på "Neste".

    

 • Ny søknad
  • Velg kategori Påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og PPU fra listen og les nøye informasjonen som gis. Velg studiet du ønsker å søke på fra rullegardinmenyen nederst på siden. Du kan velge flere studier og ved hjelp av pilene kan du endre rekkefølgen på studiene du ønsker å søke på. Du kan også legge inn en søknad ved å gå på menylinjen øverst på siden og velge "Ny søknad". Klikk på "Neste" når du er ferdig.

    

 • Dokumentasjon
  • For at høyskolens opptakskontor skal kunne behandle din søknad om opptak, må du laste opp dokumentasjon i Søknadsweb som viser at du dekker opptakskravet. Du kan laste opp dokumentasjon ved å trykke på «Mine dokumenter» på menylinjen øverst i Søknadsweb. Her finner du også en oversikt over det du har lastet opp. Dokumentasjonen må lastes opp snarest mulig. Dokumentasjon sendt inn per post eller e-post, vil ikke bli behandlet eller returnert.

   Du finner informasjon på nettet om Høgskolen i Østfolds dokumentasjonskrav.

 • Kvittering
  • Sjekk at du mottar kvittering på e-post etter å ha levert søknaden. Du finner også kvitteringen inne på Søknadsweb under "Mine søknader". Hvis du er usikker på om du har fått registret søknad og lastet opp dokumentasjon, må du logge deg inn i Søknadsweb og gå til "Mine søknader" for å sjekke søknaden din.
 • Kommunikasjon
  • All korrespondanse fra Opptakskontoret angående søknader blir gjort på e-post. Det er viktig at du registrerer den korrekte e-postadressen i søknaden, og at du sjekker spam-mappen din hvis du for eksempel ikke har mottatt kvitteringen på søknaden din. Husk å sjekke e-posten din ofte gjennom hele søknadsperioden.

    

 • Svar på søknad
  • Svar på søknaden sendes ut via e-post og publiseres i SøknadsWeb. Hvis du mottar et tilbud om opptak, må du svare i SøknadsWeb på tilbudet innen fristen som er angitt i svaret på sin søknad. Skulle du ikke svare innen fristen, vil tilbudet bli gitt til neste søker.