Om studiet

På PPU heltid lærer du å planlegge, gjennomføre og evaluere din egen undervisning, og hvorvidt den bidrar til læring – egenskaper som gjør deg til en forberedt, engasjerende og reflektert lærer. Du vil også arbeide med utviklingstiltak for skolen og skolesystemet. Som en integrert del av studiet vil du få 12 ukers praksis (totalt 60 dager) gjennom utplassering på en skole Høgskolen i Østfold har avtale med (såkalt utviklingsskole).

Didaktikk
I studieåret 2021-2022 kan du ta PPU heltid ved Høgskolen i Østfold med bakgrunn i følgende fag: (endringer kan forekomme fram til studieporteføljen er vedtatt for neste år) :

 • engelsk
 • fremmedspråk ( fransk, spansk og tysk)
 • kroppsøving/idrett
 • kunst og håndverk/formgiving
 • matematikk
 • musikk
 • naturfag
 • norsk
 • religion livssyn og etikk
 • samfunnsvitenskap
 • drama/teater
 • økonomi

Se oversikt over fagkrav til de forskjellige didaktikkemnene

Det forutsettes tilstrekkelig antall søkere for igangsetting av et didaktisk emne.
Praktisk pedagogisk utdanning finnes også som deltidsstudium over to år, og det er også en egen deltidsmulighet for deg med yrkesfaglig bakgrunn.

Undervisning, praksis og vurderingsordninger.
PPU heltid er et fulltidsstudium på ett år med undervisning på dagtid. Undervisningen varierer mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og kollokvier, case og selvstudier.
Praksis er fordelt med en periode på høsten og en periode på våren. Praksisperiodene gjennomføres på faste skoler i Østfold som høgskolen har avtaler med.
NB. Det vil ikke være anledning til å velge en annen skole selv.
Undervisningsmåter og vurderingsordninger er nærmere beskrevet i studieplanen og emnebeskrivelser. Det er obligatorisk frammøte til studiet.

Er du ingeniør og vurderer å søke opptak på PPU-Y? Vær oppmerksom på Lånekassens ordning for ettergivelse av gjeld for ingeniører som tar PPU.

Skoleeiere kan søke om stipend for sine ansatte

Politiattest
Alle studenter skal levere politiattest ved studiestart for å kunne gjennomføre praksis. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder, som nevnt i forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6.

Vil du vite mer om kompetansekrav til lærere - se på utdaninngsdirektorates sine nettsider: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/larerkompetanse/

Publisert 15. okt. 2021 14:02 - Sist endret 15. okt. 2021 14:02