Opptak

Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 
Velg kategori Påbyggingsstudier, videreutdanninger, masterstudier og PPU fra listen.

Studiekode: 224.1921

Når skal du søke

Søkerportalen åpner 1. februar

Søknadsfrist: 1.mars 

Opptakskrav

1) Master eller tilsvarende gradsutdanning på minimum 300 studiepoeng, og inkludert eller i tillegg kompetanse i ett allmennfag som er relevant for undervisning i skolen på minimum 60 studiepoeng.

eller

2) Bachelor i utøvende eller skapende kunstfag, eller tilsvarende gradsutdanning på minimum 180 studiepoeng.

eller

3) Bachelor eller tilsvarende gradsutdanning på minimum 180 studiepoeng med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag, hvorav ett av fagene må ha et omfang på minimum 120 studiepoeng. Øvrige fag må ha et omfang på minimum 30 studiepoeng. Det er krav om karakteren C eller bedre i gjennomsnitt fra kvalifiserende utdanning.

Det kan gis opptak til praktisk–pedagogisk utdanning for søker som har en bachelorgrad i praktiske og estetiske fag etter punkt 3, fram til og med våren 2025.

Fagkrav

Her finner du fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU.

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene.

Hvordan søker du