Programmet tar ikke opp nye studenter

Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Halden og Fredrikstad, se emnebeskrivelser.
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Vil du bidra til at lærerstudenter i sin praksisopplæring blir tilbudt kompetent profesjonsveiledning?

Vil du bidra til at nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring får en faglig solid og trygg start på sin karriere som profesjonelle yrkesutøvere?

Vil du bidra til organisasjonsutvikling og kollektive læringsprosesser på egen arbeidsplass?

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning,
studieleder Alf Rolin og programkoordinator Geir Luthen.