Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Studiet profesjonsrettet veiledning er rettet mot pedagoger som skal være veiledere for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring og praksisveiledere for studenter i lærerutdanninger og helse- og sosialfaglige utdanninger. Kompetanse i veiledning vil også være nyttig i organisasjonsutvikling og kollektive læringsprosesser.

Undervisningen gjennomføres over tre samlinger á to dager hvert semester og veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og veiledningsøvelser. I tiden mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier, i basisgrupper og med veiledning på egen arbeidsplass. Undervisningen blir gjennomført med to samlinger i Halden og en samling i Fredrikstad.

Målgruppe er barnehagelærere, lærere i grunnskole og videregående opplæring og praksisveiledere innenfor helse- og sosialfagsstudiene som skal:

a) veilede nyutdannede i barnehager og skoler og/eller
b) være praksisveileder i barnehage eller skole
c) være praksisveiledere knyttet til helse- og sosialfagsstudier i UH-sektoren

Du kan lese mer om veiledningstiltaket for nyutdannede hos Norsk Nettverk: Veiledning for nyutdannede lærere.