Programmet tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge dette programmet?

Studiet Pedagogisk veiledning er rettet mot pedagoger som skal være praksisveiledere for studenter i lærerutdanningene og veiledere for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Kompetanse i veiledning vil også være nyttig i organisasjonsutvikling og kollektive læringsprosesser.

Undervisningen gjennomføres over tre samlinger á to dager hvert semester og veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og veiledningsøvelser. I tiden mellom samlingene arbeider studentene med litteraturstudier, i basisgrupper og med veiledning på egen arbeidsplass. Undervisningen blir gjennomført på campus Remmen i Halden.

Målgruppe er barnehagelærere, lærere i grunnskole og videregående opplæring som skal:
a) være praksisveileder i barnehage eller skole og/eller
b) veilede nyutdannede kolleger i barnehager og skoler og/eller
c) veilede i prosesser knyttet til organisasjonsutvikling og kollektiv læring på egen
     arbeidsplass.