Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2020–2021)

Dersom du ønsker mer utdanning innenfor veiledningsfeltet, er det institusjonen det søkes til som vurderer om du kvalifiserer for opptak, og hvorvidt tidligere avlagt utdanning kan innpasses.

Profesjonsrettet veiledning, 30 studiepoeng, gir kompetanse til ulike typer veilederfunksjoner innenfor barnehage, skole og helse- og velferdstjenester (som f.eks. kollegaveiledning og veiledning av praksis-studenter).

I rammeplaner for flere lærerutdanninger legges det vekt på at praksislærere skal ha en veilederutdanning tilsvarende minimum 15 studiepoeng (Barnehagelærerutdanning, Grunnskolelærerutdanning, Praktisk-pedagogisk utdanning).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2019 07:47:15