Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (2012–2013)

Studiets læringsutbytte

Studiets læringutbytte er at studentene får kunnskap om organisering og ledelse av barnehagens pedagogiske innhold og arbeidsmåter gjennom pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid og pedagogisk arbeid med språk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 03:15:54