Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2012–2013)

?Studiet er en videreutdanning som strekker seg over ett år. Studiet egner seg for førskolelærere som skal være pådrivere og støttespillere i arbeidet med pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen.

Studiet kvalifiserer for arbeid i barnehagesektoren.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 03:57:49