Programmet tar ikke opp nye studenter

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år

Kontakt

Studieprogramansvarlig
Avdeling for lærerutdanning

Studieplan for Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst, videreutd. (30 stp) (2015)

Opptak

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

1) Bachelor i barnehage- / førskolelærerutdanning

eller

2) Bachelor eller tilsvarende utdanning med minst 180 studiepoeng, der det inngår minst 80 studiepoeng i pedagogiske/spesialpedagogiske/flerkulturelle emner

eller

3) Fullført og bestått de første tre årene av grunnskolelærer- / allmennlærerutdanning, eller annen lærerutdanning på minimum 180 studiepoeng.

Oppbygging og gjennomføring

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 04:01:02