Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (2011–2012)

Studiet gir kompetanse i forhold til arbeid med personer med rusproblmer. Studiet inngår som valgfritt fag i Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (120 studiepoeng).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:33:12