Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2011–2012)

Internasjonal litteratur er i pensum.

Å møte pasienter fra andre kulturer er et tema i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 03:33:14