Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Nettbasert, deltid.
Åpner for søking:
15. april
Ordinær søknadsfrist:
31. mai
Semesteravgift:
NOK 800
Studieavgift:
NOK 34 900

Har du behov av å styrke eller oppdatere grunnprinsippene for saksbehandling i helse- og sosialtjenesten?

Helserett og saksbehandling er et skreddersydd studium for deg som ønsker tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse og som arbeider innen helsesektoren eller i NAV. Gjennom dette studiet utvikler du kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å treffe rettssikre vedtak i helse- og sosialsektoren. Du får solid faglig bakgrunn innen juridisk metode, forvaltningsrett og generell kunnskap om rettigheter brukere/pasienter har.

Det legges opp til at studiet skal være praktisk innrettet slik at det juridiske stoffet er gjenkjennbart i din hverdag. Videre legges det stor vekt på at du som student utvikler ferdigheter som gjør deg i stand til å vurdere juridiske spørsmål på egen hånd. Studieformene som benyttes skal også bidra til økt kunnskap om hverandres kompetanse og til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner på tvers av yrkesgruppene.

Studiet er nå helt nettbasert. Studentene vil i hovedsak kommunisere med hverandre og lærestedet via en nettplattform. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Ønsker du å melde din interesse for studiet før søknadsperioden er i gang? Fyll ut skjemaet "Registrer din interesse", så sender vi deg en påminnelse når studiet åpner for innsøking.

Registrer din interesse

Kontakt

Studieveileder: Bjørg Knoph

Telefon: +47 696 08 868

E-post: videre@hiof.no

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Institutt for velferd, ledelse og organisasjon: Lasse Johnsen og Hege Simensen (fagansvarlig) og Hege Simensen (undervisningsleder).