Programmet tar ikke opp nye studenter

Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2019
Undervisningsspråk:
Norsk
Studiested:
Fredrikstad, en samling - resten er nettbasert

Har du behov av å styrke eller oppdatere grunnprinsippene for saksbehandling i helse- og sosialtjenesten?

Helserett og saksbehandling er et skreddersydd studium for deg som ønsker tverrfaglig og tverrsektoriell kompetanse og som arbeider innen helsesektoren eller i NAV. Gjennom dette studiet utvikler du kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å treffe rettssikre vedtak i helse- og sosialsektoren. Du får solid faglig bakgrunn innen juridisk metode, forvaltningsrett og generell kunnskap om rettigheter brukere/pasienter har.

Det legges opp til at studiet skal være praktisk innrettet slik at det juridiske stoffet er gjenkjennbart i din hverdag. Videre legges det stor vekt på at du som student utvikler ferdigheter som gjør deg i stand til å vurdere juridiske spørsmål på egen hånd. Studieformene som benyttes skal også bidra til økt kunnskap om hverandres kompetanse og til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner på tvers av yrkesgruppene.

Studiet er delvis nettbasert med en obligatorisk 2 dagers oppstartsamling på studiested Fredrikstad. Studentene vil i hovedsak kommunisere med hverandre og lærestedet via en nettplattform. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Dette er et betalingsstudium.

I tillegg kommer avgift til studentsamskipnaden (SiØ) p.t. NOK 370 pr. semester og materialavgift p.t. NOK 220 pr. semester, samt frivillig avgift til "Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond" på 10 NOK.
NOK 600 totalt pr. semester.

Med forbehold om igangsettelse.

For mer informasjon: www.hiof.no/videre

 

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE,
Høgskolelektor Lasse Johnsen, Studieleder Nita Ørmen