Betalingsbetingelser og angrerett

HiØ VIDERE tilbyr deltidsstudier og videreutdanninger med studieavgift (betalingsstudier).  Her finner du informasjon om avgifter, betalingsbetingelser og angrerett.

Semesteravgift
Du genererer selv faktura i Studentweb for semesteravgift på betalingssiden hvert semester.
Semesterregistrering og betalingsfrist for høstsemesteret: 1. august - 1. september.
Semesterregistrering og betalingsfrist for vårsemesteret: 1. desember - 15. januar.
Det tar normalt 2-3 virkedager fra du har betalt semesteravgiften i nettbanken til den blir registrert som "Betalt" i StudentWeb. Les mer om semesteravgift (lenke). 

Vi gjør oppmerksom på at studier som finansieres av oppdragsgiver kan være fritatt semesteravgift. Dette fremkommer i studieprogrammets nettside.

Det kan søkes økonomisk støtte ved Lånekassen (når semesteravgift er betalt). 


Studieavgift 
Informasjon om studieavgift er tilgjengelig i Fakta om programmet på studieprogrammets nettside. Studieavgiften deles i to rater for studier over to semestre.

Vi gjør oppmerksom på at studier som finansieres av oppdragsgiver, ikke har studieavgift.  

Faktura for studie- og semesteravgift blir tilgjengelig fra august i StudentWeb (lenke).
Betalingsfrist for høstsemesteret er 1. september og 15. januar for vårsemestret. 


Angrerett og oppsigelse av studieplass
Dersom du ønsker å trekke deg fra en bekreftet studieplass, må du melde i fra om dette skriftlig og gjennom vårt elektroniske skjema for oppsigelse av studieplassAngrerettloven gjelder ved opptak til studier. Det betyr at du fritt kan trekke deg fra studiet innen 14 dager, etter at du har takket ja til tilbud. Ved avmelding etter utløpt angrerettsfrist, men før oppstart, må du betale et avmeldingsgebyr på 25 % av studieavgift. Ved avmelding etter oppstart må du betale inntil studieavgiften i sin helhet. 

Skjema for oppsigelse av studieplass: Skjema for studenter - studier (lenke).

Publisert 6. mai 2021 11:20 - Sist endret 7. mai 2021 14:55