Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2012–2013)

Studenten kan etter eget ønske legge to uker av fordypningspraksis i 3. semester til studier i utlandet. Hjelp og informasjon gis av studieleder ved videreutdanningen.

Videreutdanningens internasjonale aspekt vil i all hovedsak dreie seg mot Norge som et flerkulturelt samfunn, og de utfordringer dette representerer i forhold til mottak, ivaretakelse av pasient og pårørende med et annet religiøst og verdimessig ståsted. Pensum inneholder både svensk og engelsk litteratur.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 03:10:22