Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2011)

Studiets læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:

Kunnskaper

  • Kunne gjøre rede for årsaker, symptomer, sentrale undersøkelses- og behandlingsmetoder/strategier ved diabetes mellitus
  • Kunne gjøre rede for forebygging og behandling av akutte komplikasjoner og senkomplikasjoner
  • Kunne gjøre rede for aktuelle tiltak ved sykdom og behandlingsmetoder/strategier
  • Ha innsikt i betydningen av livsstilsendringer og de utfordringer og konsekvenser livsstilsendringer gir for den enkelte

 Ferdigheter

  • Kunne anvende utstyr knyttet til observasjoner og behandling
  • Kunne undervise og veilede pasienter med diabetes type 1 og type 2

Generell kompetanse

  • Kunne sette seg inn i følelsesmessige reaksjoner og mestringsstrategier knyttet til det å leve med en kronisk sykdom
  • Kunne bidra til å utvikle kunnskapsbasert praksis
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 03:54:51