Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2011)

Det gir kompetanse i yrker hvor diabetes hos klient/pasient er en problemstilling

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. des. 2019 22:51:29