Programmet tar ikke opp nye studenter

Studieopphold i utlandet (2017–2020)

Pensum innbefatter internasjonal litteratur.

Møtet med pasienter fra andre kulturer er integrert i flere undervisningstema i studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 04:07:53