Opptak

Du søker opptak til studiet lokalt gjennom høgskolens SøknadsWeb. 

Studiekode: 224.5007

Når skal du søke

Søkerportalen åpner: 15. april

Søknadsfrist: 31. mai

Opptakskrav

Bachelor eller tilsvarende gradsutdanning på minimum 180 studiepoeng,
og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført utdanning.

Det er et krav om relevant arbeidstilknytning i minimum 50 % stilling i studietiden. Stillingen må være knyttet til barne- og ungdomsarbeid.

Hvordan søker du