Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du? (Høst 2011)

Studiets læringsutbytte

 Kunnskap: 

  • gjøre rede for ulike faktorer som har betydning for livvstilendring/gjøre rede for faktorer som fremmer og hemmer helse
  • gjøre rede for en endringsbasert teori/ ha kjennskap til teoretiske modeller for endring av helserelatert atferd

Ferdigheter

  • kunne benytte ulike intervensjoner ifht endring, mestringstillit og motivasjon
  • kunne tilegne seg helseinformasjon
  • kunne formidle helseinformasjon
  • være i stand til å planlegge og gjennomføre aktuelle tiltak for å bedre folks helse
  • kunne anvende metoder for helseopplysning

Generell kompetanse:

  • reflektere over egen rolle i møte med pasienter
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 04:03:44