Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2011)

Studiet gir kompetanse i yrker hvor livsstil hos klient / pasient er en problemstilling.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. nov. 2019 13:45:02