Programmet tar ikke opp nye studenter

Jobb og videre studier (Høst 2011)

Studiet gir kompetanse i yrker hvor livsstil hos klient / pasient er en problemstilling.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 04:03:45